Watson

Watson Analytics nudi inteligentnu automatizaciju, otkrivanje skrivenih uzoraka, integrisano društveno poslovanje, izradu izveštaja i dashboarda. User-friendly korisnički interfejs omogućava korisniku da brzo započne s korištenjem rešenja. Otkrijte nove uvide, predvidite ishode, vizualizujte rezultate – učinite sve to bez pomoći IT stručnjaka. Watson Analytics vas vodi kroz vaše podatke i orktiva skrivene uzorke, ali i preporučuje pravu vizualizaciju koja može pomoći pri donošenju odluke. Watson Analytics vam predlaže šta bi trebao biti vaš sledeći potez i šta bi trebali preduzeti.

Ako radite u marketingu, Watson Analytics vam može pomoći da otkrijete najprofitabilnije korisnike i predvidite kako će korisnici odgovoriti na kampanju. U prodaji, može predvideti koji poslovi imaju najveću šansu za gubitak ili kako alocirati resurse za efikasnije performanse. U odelenju za ljudske resurse, Watson Analytics pomaže u otkrivanju faktora koji utiču na odliv zaposlenih te kako zadržati dobre zaposlenike. Predlaže koje mere se trebaju preduzeti za predviđanje rizika. Za finansije, može pomoći u analiziranju ko će od kupaca najverovatnije platiti ili neće platiti i zašto.

 

Watson Analytics uklanja kompleksnost i pruža korisne alate koji olakšavaju upotrebu podataka kako bi pronašli odgovore i uvide. S automatizovanom pripremom podataka, automatizovanom inteligencijom, prediktivnom analizom i kognitivnim sposobnostima, Watson Analytics može otkriti šta je najvažnije za vaše poslovanje.

 • Brzo otkrijte uzorke, obrasce i značenje u vašim podacima
 • Korištenjem automatizovane prediktivne analitike i prirodnog jezika možete komunicirati s podacima kako bi dobili odgovore koje razumete
 • Kreirajte interaktivne ploče i vizualizovane izveštaje

 

Watson

S Watson Analytics možete:

 • Upotrebiti vlastite reči za otkrivanje podataka
 • Otkriti šta utiče na vaše poslovanje
 • Prikazati ono što ste otkrili
 • Analizirati verodostojne podatke

Glavne karakteristike Watson Analyticsa:

 • Prirodni jezik
 • Automatska prediktivna analitika
 • Analiza jednim klikom
 • Pametno otkrivanje podataka

 

 

watson