LS Retail je softversko rešenje za maloprodaju, ugostiteljstvo i benzinske pumpe, izgrađeno kao vertikala poslovnog sistema Microsoft Dynamics NAV, izgrađeno na Microsoft platformi. Ono pokriva sve ključne procese u maloprodaji, ugostiteljstvu i benzinskim pumpama te omogućava njihovo automatsko praćenje.

Poslovno rešenje LS Retail-a prevedeno je na 33 svetska jezika, između ostalih na srpski, hrvatski i slovenski jezik (DignetSoftware je lokalizacijski partner LS Retaila i odgovoran je za lokalizaciju), a kroz globalnu mrežu od 120 certifikovanih partnera distribuirano je u više od 60 zemalja, s gotovo 2.000 kompanija u preko 39.000 trgovina i više od 80.000 POS terminala. LS Retail je globalni lider maloprodajnih rešenja za Microsoft Dynamics NAV.

LS Retail je prodan i podržan putem više od 120 certifikovanih partnera u preko 60 zemalja sveta, što omogućava implementaciju LS Retail rešenja na svetskoj razini.

LS Retail

LS Retail je maloprodajno rešenje koje se temelji na Microsoft Dynamics NAV-u

Saznajte više

LS Hospitality

LS Hospitality je integrisano, višejezično i ostvareno kroz podršku stražnjem uredu (back office) rešenje za uslužne organizacije širom sveta

Saznajte više

LS Forecourt

LS Forecourt integriše sve sektore, maloprodaju, prodaju usluga i benzinske pumpe u jedno rešenje

Saznajte više

LS Retail

Ovo integrisano rešenje daje sve standardne funkcionalnosti potrebne velikim i malim trgovinama bez potrebe za dogradnjom, upravljanjem i održavanjem brojnih aplikacija i interfejsa. Takav jedinstveni način korištenja jedne jedine aplikacije koja pokriva sve što je potrebno u maloprodaji: od POS terminala, sistema trgovine, zaliha. Poznavanja robe i svih potrebnih funkcionalnosti i svih funkcionalnosti koje biste očekivali da ima glavni ured (eng. Head Office) razlikuje LS Retail od drugih rešenja na tržištu.

LS Retail kao kompletno rešenje za maloprodaju:
• podiže produktivnost (praćenjem marži i kontrolom donje granice profitabilnosti poslovanja)
• osigurava jednostavnu vizualizaciju, izradu tablica, izveštaja (optimizacija poslovnog plana)
• omogućava delotvorne i transparentne poslovne procese na zadovoljstvo korisnika
• omogućava rast poslovanja (brzim prilagođavanjem promenama u organizaciji i poslovnoj okolini uz istovremeno nizak rast troškova poslovanja)

LS Retail: maloprodaja za vas

Omogućava uvid u poslovanje pomoću BI funkcionalnosti koja omogućava maloprodaji korištenje bilo koje skupine podataka i njihovo transformisanje u upotrebljive informacije koje može isporučiti u standardne Microsoftove alate poput Officea i Outlooka.
Poboljšava donošenje odluka o robnom poslovanju i time direktno utiče na sposobnost upravljanja robnim poslovanjem i zalihama što služi kao pomoć maloprodaji u delotvornom upravljanju svim aktivnostima od Head Officea do trgovine.

Korisnik ima mogućnost merenja ukupnog poslovanja, odnosno kontrole i održavanja podataka zajedničkih svim trgovinama, uključujući artikle, kupce i upravljanje prodajom, specijalne narudžbe i programe vernosti (loyalty).
Jedinstvena arhitektura maloprodajnog rešenja: ključne funkcionalnosti maloprodaje dostupne su na razini trgovina, Head Office-a ili oboje. Informacije prikupljene u trgovinama razmenjuju se i konsoliduju u Head Office-u gde se i usklađuju pre knjiženja u glavnoj knjizi.

HEAD OFFICE

BACK OFFICE

MOBILNI UREĐAJI

POS

 • Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
 • Ručno i automatsko naručivanje artikala
 • Dinamička hijerarhija, atributi i ostala grupisanja proizvoda
 • Cene, ponude, kuponi i upravljanje kampanjama
 • Automatsko praćenje zaliha
 • Raspodela zaliha po lokacijama
 • Podrška praćenju serijskih brojeva/šarži
 • Programi vernosti (loyalty)
 • Praćenje dobavljača
 • Izveštavanje i analiza prodaje
 • Rabati
 • Sprečavanje gubitaka
 • Nadzor nad aktivnostima u trgovini
 • Upravljanje POS terminalima
 • Upravljanje gotovinom
 • Praćenje zalihe i inventura
 • Popunjavanje zaliha trgovine
 • Nalozi za nabavu i prenos
 • Istorija prodaje
 • Jednostavan zaključak smene/dana
 • Zaprimanje robe
 • Fleksibilna arhitektura
 • Podrška praćenju serijskih brojeva/šarži
 • Registracija darova

• Mobilni POS terminali
• Zaprimanje
• Inventura
• Praćenje zaliha
• Naručivanje

 • Brza odjava
 • Različiti interfejsi
 • Široka podrška hardvera za POS terminale
 • Cross sell prodaja
 • Traženje artikala
 • Programi vernosti (loyalty)
 • Podrška praćenju serijskih brojeva/šarži
 • Višestruka plaćanja
 • Unos posebnih narudžbi na POS-u
 • Konfigurator artikala
 • Koristite lokalno – konfigurišite centralno

ODEĆA I MODA

NAMEŠTAJ

ELEKTRONIKA I TEHNIČKA ROBA

HRANA I NAMIRNICE

 • Planiranje nabave i prodaje
 • Alati za praćenje zaliha
 • Upravljanje životnim ciklusom sezonske robe
 • Brza kreacija proizvoda
 • Upravljanje članovima – programi odanosti (loyalty)
 • Ciljane promocije
 • Rangiranje trgovina
 • Distribucija
 • Kapacitet trgovine, pokrivenost zaliha
 • POS dinamično sučelje
 • Jednostavni procesi POS-a
 • Provizija
 • Planovi alokacije
 • Konfiguracija artikala
 • Posebne narudžbe
 • Izrada prema narudžbi
 • Predračuni
 • Kataloška prodaja
 • Kampanje i upravljanje ponudama
 • Artikli koji nisu na zalihama
 • Zalihe – automatizacija i alokacija
 • Zaprimanje pošiljke od dobavljača
 • Preuzimanje i dostava robe kupcu
 • POS dinamično interfejs
 • Jednostavni procesi POS-a
 • Provizija
 • Plan alokacije
 • Dinamičnost robe / hijerarhija artikala prema razinama
 • Planiranje nabave i prodaje
 • Posebne narudžbe
 • Praćenje serijskih brojeva
 • Kampanje i upravljanje ponudama
 • Upravljanje članovima – programi odanosti (loyalty)
 • Napredne POS funkcionalnosti
 • Cross Selling artikala
 • Konfiguracija artikala
 • Traženje artikala
 • POS dinamično interfejs
 • Jednostavni procesi POS-a
 • Provizija
 • Plan alokacije
 • Brza odjava
 • Programi odanosti za kupce dostupni iz POS terminala
 • Povijest prodaje i drill-down analiza
 • Prometi po dobavljačima
 • Upravljanje kampanjama
 • Promocije, popusti
 • Mix & match
 • Ponude, kuponi
 • Jednostavni procesi zaprimanja (mobilni uređaji)
 • Kaliranje
 • POS dinamično interfejs
 • Jednostavni procesi POS-a
 • Provizija
 • Plan alokacije

LS Hospitality

LS Hospitality je integrirano, višejezično POS i BackOffice svjetsko rješenje za ugostiteljstvo. Gost će biti zadovoljan jer LS Hospitality pruža upravi i zaposlenicima mogućnost da povećaju kvalitetu usluge. Na taj način se zadržavaju stari gosti i neprestano nalaze novi. Mogućnost jednostavne prilagodbe, brzina usluge i poboljšan pristup ključnim informacijama omogućava napredak poslovanja i smanjuje troškove.
Razvijen za:
• Restorane i restorane s dostavom
• Pubove, barove, kafiće i drive-thru
restorane
• Restorane s dostavom s online i offline Call Centrima
• Catering i kafeterije

LS Hospitality: Posebne mogućnosti

Posluživanje ručka

Za posluživanje ručka LS Hospitality nudi dodatne funkcionalnosti za rad u kafićima, barovima, pubovima,
restoranim brze hrane i drive-thru restoranima. Jelovnici i posebne ponude sa LS Hospitality rješenjem možete pritiskom na tipku kreirati ponude jelovnika gdje se kombinacija određenih artikala prodaje po posebnoj cijeni (npr.
hamburger i krumpirići s pićem po izboru). Takve ponude mogu važiti u određenom restoranu, za određeno doba dana, samo za van i sl. Ponuda jelovnika može imati obavezne artikle s jednom ili više kombinacija artikala koji se mogu kupiti po želji. Odabir određenog artikla može povećati ili smanjiti cijenu računa ovisno o postavi.
Tako npr. možete kreirati ponudu kave i kolača gdje kupac plaća 7 kn za kavu i croissant, ali 1 kn više za kavu i kolač od jabuke. Također se mogu kreirati ponude gdje se mijenja veličina narudžbe pritiskom na tipku POS-a.
Nadalje, ponude se mogu postaviti na sljedeće načine:
• promocije
• pomiješaj i upari
• popust za više kupljenih artikala
• popust na artikl za određenog kupca

Dodaci jelima

Možete kreirati popis dodataka za vaša jela koristeći standardne LS Hospitality funkcionalnosti. Popis
dodataka se može automatski prikazati kada je odabrano određeno jelo. Na taj način se može koristiti
ako je odabrano jelo samo osnova i uvijek zahtjeva dodavanje sastojaka. Ekran sa dodacima se može
prikazati i u slučaju ručnog odabira.

Restoran

Za restorane je ključna kvalitetna usluga. Postupak naručivanja može biti prilično kompleksan, a praćenje narudžbi po gostu mora biti usmjereno na posebne zahtjeve pojedinaca. LS Hospitality uključuje napredne funkcionalnosti za rad u ovakvim restoranima na učinkovit i jednostavan način. POS izbornici omogućavaju fleksibilnost kod promjene izgleda POS-a tako da su jednostavni za učenje i korištenje. To u konačnici smanjuje vrijeme potrebno za obuku osoblja kao i trajanje pojedinačne transakcije u svakodnevnom radu.

LS Hospitality: Posebne mogućnosti

Prijenos narudžbi

Prenos narudžbi ili delova narudžbi između stolova ili delova restorana je jednostavan i brz. Čak možete napraviti prenos narudžbe iz jednog restorana u drugi. Dva dela istog restorana (npr. bar i deo za konzumiranje hrane) mogu deliti iste stolove. Isti stolovi stoga mogu imati narudžbe iz bara i kuhinje (restorana).

Dijeljenje računa

Deljenje računa po količini ili iznosu je brzo, fleksibilno i tačno. Izbornik za deljenje računa omogućava različite načine deljenja između gostiju za stolom, ispis pojedinačnih računa i plaćanja po gostima. Izbornik za deljenje računa se može dodatno vizuelno prilagoditi vašim potrebama.

Vizualno upravljanje stolovima

LS Hospitality modul za vizuelno upravljanje stolovima omogućava vam da na meniju imate vizuelni prikaz restorana:
• svakom stolu se može menjati veličina, rotirati ga i spajati sa drugim stolovima
• u podlozi možete imati vizuelni prikaz restorana (ulaza, kuhinje itd.)
• raspored stolova možete podeliti na više ekrana
• svaki sto može imati vizuelni prikaz na POS-u
• nakon premeštanja i sastavljanja stolova možete ih vratiti u prvobitno stanje
• možete kreirati više od jednog rasporeda stolova i menjati ih po potrebi (npr. drugačiji raspored stolova za vikend)
• svaki sto je prikazan različitim bojama i posebnim značenjem svake boje:
– ako je sto zauzet, zablokiran ili privremeno nedostupan
– ako je priprema narudžbe počela ili je narudžba spremna za posluživanje
– broj gostiju koji su za stolom
– upozorenje ako gosti nisu posluženi u određenom
vremenu
– koji konobar poslužuje koji sto

Dlanovnik (PDA) za stolom

Za velike prostore i kafiće na otvorenom upotreba dlanovnika / pametnih mobitela može značajno ubrzati rad i povećati kvalitetu usluge. LS Hospitality podržava upotrebu dlanovnika / pametnih mobitela za zaprimanje narudžbi, pa čak i završetak narudžbe za stolom.

Postoje dve opcije za integraciju dlanovnika:
1. Pocket PC dlanovnik ili svaki drugi uređaj koji je kompatibilan sa terminal server clientom
• Podržane sve POS funkcionalnosti
• Radi 100% online, koristeći bežičnu vezu
2. HandPoint POS integracija koristeći Pocket PC dlanovnike
• Podržan dio POS funkcionalnosti
• Radi delimično online, omogućavajući
osnovne funkcije, čak i kad je veza u prekidu

Drive-thru

Brzina i jednostavnost su ključni preduslovi za Drive-thru restorane.
Za te potrebe se LS Hospitality POS može postaviti na sledeći način:
• osoblje zaprima narudžbu u POS prodajnom meniju i potvrđuje je, te je u istom trenutku šalje u pripremu. POS je u tom trenutku spreman za novu narudžbu.
• blagajnik završava narudžbu u POS prodajnom meniju po tačnom redosledu pritiskom na tipku “sledeći u redu” između svake narudžbe. Ako jedan zaposleni radi zaprimanje i završetak narudžbi, ove se dve operacije mogu odraditi na istom POS-u.
Operacije koje omogućavaju veću brzinu rada
• Brža zamena blagajnika korištenjem kartica za prijavu ili tipki na ekranu
• Tipke za brzi unos gotovine
• Tipke za fiksne iznose
• Automatsko zatvaranje narudžbe

Catering i kafeterije

Sa LS Hospitality rešenjem možete upravljati cateringom i kafeterijama, kreiranjem recepata i planiranjem obroka.

Ispis u kuhinji

LS Hospitality je rutinizirao ispis u kuhinji kao deo narudžbe kupca koji se prosleđuje automatski na pripadajuća mesta ili stanice unutar restorana kako bi se narudžbe pripremale prema tačnom redosledu. Može se odrediti na koji će se pisač poslati koji sastojci za prikaz. Postave se mogu temeljiti na restoranima, tipu narudžbe, svim artiklima, artiklima određene grupe proizvoda ili specijalne grupe, ili prema artiklima pojedinačno.

LS Hospitality: Posebne mogućnosti

Planiranje obroka

Kada planirate obroke, kreirate jelovnike koji su skup različitih jela koji vrede na određene dane. Za svaki jelovnik se kreiraju dnevni planovi. U svakom restoranu gde su dodeljeni recepti ili artikli na jelovnik postavljaju se cene jela i radi se plan broja porcija koje će se spremiti. Jelovnici se nakon toga ažuriraju i na POS-ovima. Da bi se naručili sastojci potrebni za pripremu jelovnika na dnevnoj bazi se kreiraju radni listovi zahtevnica. Radni listovi zahtevnica se također mogu kreirati na sedmičnoj bazi.

Sedmični planer jelovnika prikazuje dnevne planove jelovnika za određeni restoran za određenu sedmicu. Tu možete:
• Dobiti pregled planiranih jela
• Kreirati dnevne ponude i sedmične jelovnike
• Kopirati jelovnike iz jednog dana u drugi dan ili period
• Ispisati dnevnu ponudu sa prikazom recepata za jela, sa količinama potrebnim za pripremu planiranih porcija
• Ispisati dnevnu ponudu za goste sa opisima jela (mogu biti višejezični, grupisani po vrstama jela i prikazivati nutritivne vrednosti)

•Pripremiti recepte za dan ili sedmicu
• Kreirati zahtevnicu za dan ili sedmicu

 

Određivanje cijena

Jela na jelovniku mogu imati preporučenu cenu. Kada odaberete artikl ili recept možete birati između redovne ili preporučene cene za artikl/recept.
Preporučena cena vezana je za pojedini jelovnik (to je cena artikla/recepta prodanog iz određenog jelovnika, npr. ručak ponedjeljkom ili večera sredom). Automatski možete promeniti cenu za jelovnik na određeni datum.

Ispis u kuhinji

LS Hospitality ispis u kuhinji omogućava da narudžba kupca automatski stiže u kuhinju kako bi se pripremila. Možete kontrolisati na kojem printeru se ispisuje neki artikl ili na kojem monitoru je artikl prikazan. Postava ispisa može biti bazirana na restoranu, tipu narudžbe, svim artiklima, artiklima u određenoj grupi proizvoda ili specijalnoj grupi, ili na nivou jednog artikla.
Postoje tri opcije prikaza:
• OPOS printer
• Windows printer
• Monitor u kuhinji
Sa OPOS iWindows printerima priprema hrane se obavlja pomoću ispisanih narudžbi.
Sa monitorom u kuhinji imate popis trenutno aktivnih narudžbi sa prikazom dodataka i promena na narudžbi.
Monitor u kuhinji ima četiri funkcije: početak, kraj, brisanje (poništena narudžba) i povećaj.
Upotreba monitora u kuhinji omogućava prikaz statusa narudžbe na POS-u.

LS Forecourt

LS Forecourt razvijen je na Microsoft Dynamics NAV platformi. Stoga omogućava da POS terminali, Back Office i Head Office koriste istu aplikaciju. Zbog toga je moguće praćenje pojedinačnih transakcija od POS terminala do glavne knjige što povećava vrednost vašeg poslovanja. To također omogućava korisnicima pristup ostalim delovima Microsoft Dynamics NAV aplikacije kao što su finansije, prodaja i marketing, skladište i usluge. Zbog integracije LS Forecourta, LS Retaila i LS Hospitalitya s Microsoft Dynamics NAV-om korisnicima je dovoljno upoznati samo jedan interfejs, jer se ista logika primenjuje na svim razinama.

Upravljanje cenama iz Head Officea

LS Forecourt nudi širok spektar cenovnih struktura. Benzinske pumpe mogu biti grupisane zajedno, npr. geografski i upravljane iz Head Officea. Pumpe mogu imati različite cene u različitim vremenskim periodima tokom dana. Promene cena mogu se planirati unapred i menjati prema planiranom rasporedu ili kada nema kupaca na benzinskoj pumpi (u ponoć ili u bilo koje drugo vreme). Različite vrste usluga mogu imati definisane drugačije cene (jedna cena kad kupcu gorivo toči zaposleni na pumpi, druga cena kad korisnik toči gorivo sam).

Integracija Forecourt kontrolera

LS Forecourt je već integrisan s Dresser Wayne Fusion i Gilbarco VeederRoot DOMS Forecourt kontrolerima. LS Forecourt u potpunosti kontroliše operacije na benzinskoj pumpi – autorizacija, stanka, zaustavljanje, zaključavanje, otključavanje, a u hitnim slučajevima zaustavljanje rada/puštanje u rad svih pumpi. LS Forecourt podržava automatsko očitavanje informacija o stanju spremnika za gorivo i isporučenoj količini. Ova automatizacija omogućava brzu obradu podataka na kraju smene.

Upravljanje zalihama goriva

LS Retail u celosti podržava nabavne naloge i naloge za prenos goriva. Zalihe goriva mogu se automatski planirati i dopunjavati na temelju istorije prodaje i količine zaliha. Narudžbe se mogu usklađivati s isporukama u Head Officeu ili Back Officeu.

Mogućnost ručnog unosa podataka

LS Forecourt omogućava ručni unos podataka koji nisu automatizovani. Očitavanja nivoa goriva u spremniku kao i podaci o isporukama mogu se unositi ručno.

Upravljanje smenama

Dnevni kalendar može biti podeljen u jednu ili više smena. Transakcije mogu biti sabrane i obrađene u izveštaju na kraju svake smene. Kada su transakcije spremne, mogu se generisati izveštaji na kraju smene pokazujući razlike u prodaji između POS-a, spremnika i pumpe po volumenu i količini.

Upozorenja i izveštavanje

Pogreške i upozorenja prikupljene s pumpi, POS terminala i Back Officea prikupljaju se na jednom mestu dostupnom za dalju obradu. LS Retail NAV ima širok spektar mogućnosti izveštavanja: po smeni, danu, mesecu, godini, vrsti goriva, drugoj vrsti artikala itd.

HEAD OFFICE

STORE BACK OFFICE

MOBILNI UREĐAJI

POS

 • Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
 • Ručno i automatsko naručivanje artikala
 • Dinamička hijerarhija, atributi i ostala grupisanja proizvoda
 • Cene, ponude, kuponi i upravljanje kampanjama
 • Upravljanje cenama goriva
 • Mešanje goriva iz različitih spremnika
 • Raspodela zaliha po lokacijama
 • Nadzor nad aktivnostima u trgovini
 • Upravljanje smenama
 • Upravljanje POS terminalima
 • Upravljanje gotovinom
 • Praćenje zalihe i inventura
 • Popunjavanje zaliha trgovine
 • Nalozi za nabavu i prenos
 • Istorija prodaje
 • Jednostavan zaključak smene/dana
 • Zaprimanje robe
 • Fleksibilna arhitektura
 • Podrška praćenju
 • Mobilni POS terminali
 • Zaprimanje
 • Inventura
 • Praćenje zaliha
 • Naručivanje
 • Puna kontrola nad operacijama pumpi
 • Hitno zaustavljanje/puštanje u rad svih pumpi
 • Autorizovana verifikacija pumpe
 • Brza odjava
 • Višestruki interfejsi
 • Široka podrška hardvera za POS terminale
 • Cross sell prodaja
 • Traženje artikala
 • Programi odanosti (loyalty)
 • Podrška praćenju serijskih brojeva/šarži
 • Višestruka plaćanja
 • Koristite lokalno – konfigurišite centralno

Pogledajte više