Nermin Montel gost predavač na Dynamicweb Summitu 11.-12. Oktobra 2018. u Aarhusu (Danska)

Dynamicweb organizuje svoj redovni godišnji Dynamicweb Summit 11. i 12. oktobra 2018. u Aarhusu (Danska). Dynamicweb je prepoznao velik trud koje je do sada DignetSoftware uložio u tržišnoj prezentaciji i proboju s Dynamicweb rešenjem i pozvao direktora DignetSoftware da na Dynamicweb Summitu održi predavanje u kojem će predstaviti DignetSoftware i pilot-projekt implementacije prvog Dynamicweb rešenja u regionu.

Od ove godine DignetSoftware nudi uslugu instalacije i implementacije e-commerce rešenja Dynamicweb. Dynamicweb je vodeća softverska kompanija koja svojim rešenjima pomaže korisnicima u povećanju i optimizovanju njihovog online poslovanja. Dynamicweb’s All-in-One Business platforma u kombinaciji s mogućnošću upravljanja sadržajem, elektroničkom trgovinom i marketingom robusno je rešenje za sve vrste poslovanja koje povećava i optimizuje životni vek kupca. Trenutno na hiljade preduzeća koristi preko 12.000 sajtova uz pomoć Dynamicweb rješenja.

Posted in Objave and tagged , , , , , .